Regulamin sklepu internetowego www.rysunkowomi.pl/sklep

Właścicielem i administratorem sklepu www.rysunkowomi.pl/sklep jest przedsiębiorstwo „Mariola Olkowicz” Mariola Olkowicz, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 26/4, 80-180 Gdańsk, NIP: 5372480513 , REGON: 382985623 .

Za każdym razem, gdy w regulaminie pojawiają się poniższe definicje, rozumie się przez nie:
a) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b) Konsument ​ – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wymagania techniczne

Do skorzystania ze sklepu i z zakupionych produktów elektronicznych wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:
– posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
– włączona obsługa cookies w przeglądarce.
– możliwość odtwarzania materiałów wideo w formacie .MP4 albo .webm.
– możliwość otwierania i edycji materiałów graficznych w formacie png,
– zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

Sposób zawarcia umowy

Skorzystanie z usług sklepu możliwe jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z poniższą procedurą:
– Kupujący dokonuje płatności za usługę, podając dane wymagane przez operatora Przelewy24, PayPal lub za pomocą tradycyjnego przelewu.
Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza zakupu i dokonaniu płatności Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych materiałów (chyba, że jest to Przedsprzedaż, to otrzymuje dostęp do materiałów w terminie podanym przy produkcie) na adres e-mail, podany w formularzu.

Zamówienie

Zamówienia dokonuje się poprzez dokonanie płatności za pomocą operatora Przelewy24 lub przelewu tradycyjnego oraz wypełnienie formularza zakupu dostępnego na stronie serwisu www.rysunkowomi.pl. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawidłowych danych, takich jak adres e-mail. Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu.
W przypadku zakupu materiałów z wyzwań, jednocześnie z płatnością następuje założenie konta. Dane wymagane do założenia konta to: nazwa użytkownika, imię, nazwisko oraz adres e-mail. Po prawidłowej rejestracji i płatności następuje przydzielenie dostępu do zakupionych materiałów.

Faktury (bez VAT w związku ze zwolnieniem ustawowym) wystawiane są na życzenie Kupującego.

Zwroty i reklamacje

Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania im produktu, bez podawania przyczyny. Zgodnie z prawem nie można jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy już się rozpoczęło korzystanie z zamówionych usług.
W przypadku zwrotów lub reklamacji należy je zgłosić na adres [email protected] Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu).

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Polityka prywatności

Składając zamówienie, zgadzasz się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.rysunkowomi.pl/polityka-prywatnosci/ .